Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Envio de número conta bancaria para devolucións curso 2019/2020

Formulario de xestión de número de conta bancaria para efectuar devolucións 2019/2020

A devolución efectuase no mes seguinte a aquel no que se realicen os cambios, sempre que os importes aboados consten como confirmados polas entidades bancarias. Pode consultar o estado na secretaría virtal en "Ver conta".