Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solicitude de exención de matrícula por condición de solicitante de bolsa curso 2019/2020

Formulario de xestión da solicitude de exención de matrícula por condición de solicitante de bolsa curso 2019/2020

Formulario para quen non marcou a condición de solicitante de bolsa no momento da matrícula:

  • Se non efectuou o pagamento poderá solicitar ata o 30 de decembro. Procederase á anulación dos pagamentos pendentes agás no caso de pagamentos enviados á entidade bancaria, e expediráselle unha nova folla de liquidación.
  • Se realizou o pagamento e ten concedida a bolsa, a Universidade devolverá de oficio o importe obxecto de subvención á conta bancaria indicada, unha vez que a cantidade aboada figure como confirmada pola entidade bancaria.

Lembre que debe presentar a solicitude de bolsa no prazo correspondente. De non facelo se lle eliminará a exención e deberá aboar os prezos de matrícula.