Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

CONCURSOS 2019 - CERTAME DE FOTOGRAFÍA

Formulario para concursar ao certame de FOTOGRAFÍA no ano 2019

Teña en conta que:

 • Poden concursar ao certame de FOTOGRAFÍA os membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo (Este formulario debe ser cuberto pola persoa autora da obra).
 • Ao rematar de encher o formulario, debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro, achegando a seguinte documentación:
  • Copia do DNI/NIE da persoa autora da obra.
 • Unha vez rexistrado meterase, xunto coa copia do DNI/NIE da persoa autora da obra nun sobre pechado, no que figure no exterior o título e a modalidade da obra.
 • Este sobre pechado, xunto coa fotografía, dirixirase á vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria.
 • A fotografía levará escrita no seu reverso o título identificativo (o mesmo que debe aparecer no exterior do sobre pechado e no formulario).

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 21 de xuño de 2019.

 

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto con:

Campus de Ourense:  Área de servizos á comunidade

Telfs: 988 387102 / 988 387300

Correo electrónico: asc-ou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra: Área de servizos á comunidade

Telfs: 986 801949 - 986 801955 / 986 802080

Correo electrónico: asc-po@uvigo.es

 

Campus de VigoSección de Extensión Universitaria

Teléfono: 986 813626

Correo electrónico: extension@uvigo.es