Secretaría

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Premios Incuvi-Avanza 2017

Premios Incuvi-Avanza 2017

PREMIOS INCUVI-AVANZA 2017

A inscrición deberá realizarse a través deste formulario on-line.

Todos os proxectos deben enviar ademais un correo electrónico ao enderezo areaemprego@uvigo.es co asunto AVANZA – “NOME DO PROXECTO” achegando a seguinte documentación:

 • Memoria do plan de empresa, facendo constar expresamente que se trata dunha proposta orixinal. 
  A devandita memoria debe incluir unha análise estratéxica, plan de marketing, plan de operacións, plan de recursos humanos, plan económico-financieiro e forma xurídica da empresa.

  Valorarase a entrega dun modelo de negocio Canvas e a súa explicación.
 • Carta de interese na que as persoas solicitantes xustifiquen a súa motivación na participación desta edición, así como as súas expectativas no caso de resultar gañadoras.

No caso de que algún dos compoñentes do equipo non fora membro orixinal do grupo na convocatoria de INCUVI-Emprende deberá achegar tamén:

 • Currículum Vitae.
 • Copia do DNI

Opcionalmente, poderase completar esta documentación cun video de presentación do proxecto en formato .mp4 de duración non superior a 2 minutos.

PRAZO

Ate o 15 de febreiro de 2017.:: Para calquera dúbida ou problema pode enviar unha incidencia | Esqueceu o contrasinal ou o NIU? ::.