Secretaría Uvigo

Técnico/a de Compras con coñecemento de Inglés/Francés - Ampliado o prazo

OE-AEE-21-0099

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación30/09/2021
Data de fin da publicación01/12/2021
Entidade XestoraSOFTTEK
Posto de traballoTécnico/a de Compras con coñecemento de Inglés/Francés
Funcións- Recibir e procesar requirimentos de compra.
- Identificar provedores alternativos e pedir presupostos negociando aforros.
- Xerar ordes de compra e confirmalas co provedor seleccionado.
- Garantir a entrega do material ou servizo segundo as condicións, a data e o prezo acordado.
- Resolver incidencias de entrega ou problemas que impidan o pagamento das facturas.
- Xestionar e manter a base de datos de provedores conforme ás regras do negocio así como a negociación dos termos e condicións.
- Colleitar a documentación necesaria para xestionar a devandita base de datos.
- Elaborar reportes.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Linguas Estranxeiras
 • Grao / Lic. en Tradución e Interpretación
 • Licenciatura en Filoloxía Inglesa
 • Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 • Grao en Comercio
 • Grao / Dip. en Turismo
 • Grao / Lic. en Admín. e Dirección de Empresas
Competencias Imprescindible
 • Ofimática nivel Usuario/a avanzado/a
 • Inglés nivel C1
 • Francés nivel B2
Valorarase
 • Alemán nivel B2
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para tomar decisións
 • Capacidade para traballar nun contexto multicultural e/ou internacional
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Iniciativa persoal
 • Motivación pola calidade
 • Traballo en equipo
Número de vacantes3
Tipo de contratoC. indefinido
XornadaCompleta
Lugar de traballoA Coruña
Documentación a presentarCurrículum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónPor correo electrónico a david.perezg@softtek.com indicando no asunto a denominación do posto solicitado.
Atrás