Secretaría Uvigo

Monitores/as Deportivos/as

OE-AEE-20-0117

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación30/09/2020
Data de fin da publicación19/10/2020
Entidade XestoraGRUPO EULEN
Posto de traballoMonitores/as Deportivos/as
FunciónsDirixir actividades deportivas en distintas ramas ou especializacións, tarefas de socorrismo en piscina, vixilancia das instalacións deportivas velando polo cumprimento da normativa do centro.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
  • Grao / Lic. en CC. da Actividade Física e do Deporte
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Carné de socorrista en vigor en instalacións acuáticas recoñecido pola Xunta de Galicia.
- Flexibilidade horaria para traballar a tempo parcial de luns a domingo segundo as quendas cos correspondentes descansos.

Valorarase: experiencia en postos similares
Competencias Valorarase
  • Capacidade crítica e/ou de análise
  • Capacidade para resolución de problemas
  • Motivación pola calidade
  • Traballo en equipo
Outros Requisitos Imprescindible
  • Carné de conducir
  • Dispoñibilidade de vehículo
Número de vacantes2
Tipo de contratoC. temporal
Duración12
XornadaNon definida
HorarioDe luns a domingos segundo as quendas e cos correspondentes descansos.
Lugar de traballoO Porriño
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Carta de presentación
- Curriculum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónEnviar a documentación requirida con carácter urxente a empleonoroeste@eulen.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás