Secretaría Uvigo

Enxeñeiro/a Junior de Produción (con certificado de discapacidade) - Ampliado o prazo

OE-AEE-20-0047

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación28/09/2020
Data de fin da publicación01/12/2020
EntidadeEmpresa de Servizos Industriais
Posto de traballoEnxeñeiro/a Junior de Produción (con certificado de discapacidade)
Funcións- Planificación e seguimento do servizo
- Mantemento da documentación dos servizos asignados
- Coordinación de equipos con persoas encargadas
- Control de asistencia e produtividades
- Establecemento de perfís e formación ás persoas traballadoras
- Elaboración de informes de servizo e reporte de indicadores
- Análise de deseño de propostas de mellora
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Todas as Enxeñarías Industriais
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Posuír título universitario en calquera enxeñaría industrial
- Posuír certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%
Competencias Imprescindible
 • Internet e Redes Sociais nivel Usuario/a
Valorarase
 • Programas Xestión Empresas nivel Usuario/a
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para tomar decisións
 • Habilidades de xestión da información
 • Comunicación oral e/ou escrita
 • Iniciativa persoal
 • Motivación pola calidade
 • Traballo en equipo
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. discapacidade temporal
Duración6
XornadaCompleta
Lugar de traballoVigo
Documentación a presentar- Curriculum Vitae actualizado
- Certificado de discapacidade
Entrega de documentaciónEnviar a documentación requirida por correo electrónico a administracionisig@galicia.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás