Secretaría Uvigo

Técnico/a PRL

OE-AEE-20-0035

TipoOfertas de emprego
Fecha de inicio de la publicación19/02/2020
Fecha de fin de la publicación08/03/2020
Entidad gestoraWIND1000
Puesto de trabajoTécnico/a PRL
Funciones- Vixilancia do cumprimento do Plan de Seguridade e Saúde e das medidas preventivas derivadas da Avaliación de Riscos
- Control e Verificación de EPIs
- Elaboración de informes
- Apoio na planificación da vixilancia da saúde
- Apoio na formación en materia de prevención de riscos laboráis
- Xestión documental de obra
Nivel de estudios requeridoTitulados/as
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Titulación de Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais
- Manexo avanzado en Excel

Valorable: manexo de Access
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B2
Se valorará
 • Francés nivel B1
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para traballar nun contexto multicultural e/ou internacional
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Compromiso ético no traballo
 • Comunicación oral e/ou escrita
 • Habilidades de xestión da información
 • Iniciativa persoal
 • Motivación pola calidade
 • Sensibilidade cara a temas mediomambientais e/ou sociais
 • Traballo en equipo
Otros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
 • Dispoñibilidade para viaxar
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración3
JornadaCompleta
Lugar de trabajoSantiago de Compostela
Fecha de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Curriculum Vitae actualizado
- Título universitario
Entrega de documentaciónEnviar por correo electrónico a hr.support@wind1000.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás