Secretaría Uvigo

Responsables de unidade

OE-AEE-19-0193

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación04/10/2019
Data de fin da publicación02/02/2020
Entidade XestoraPSA PEUGEOT CITROËN
Posto de traballoResponsable de unidade
FunciónsResponsabilizarse dunha área técnica específica do proceso produtivo coordinando a un equipo de persoas co fin de conseguir os obxectivos de produción, calidade, prazo e custo contribuíndo á mellora continua dos procesos.

OFRÉCESE: 14 vacantes con contrato temporal de 12 meses prorrogables
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos / Enxeñaría de Minas
 • Grao en Enxeñaría da Enerxía
 • Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación / Enx. de Telecomunicación
 • Enx. Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecomunicación
 • Enx. Técnica de Telecomunicación, esp. Son e Imaxe
 • Grao / Enx. Informática
 • Enx. Téc. de Informática de Xestión
 • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
 • Grao en Enx. en Organización Industrial / Enx. en Organización Industrial
 • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electricidade
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
 • Grao en Enxeñaría en Química Industrial
 • Enx. Téc. Industrial, espec. Química Industrial
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B2
 • Ofimática
Valorarase
 • Francés
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para tomar decisións
 • Compromiso ético no traballo
 • Iniciativa persoal
 • Motivación pola calidade
 • Capacidade para traballar nun contexto multicultural e/ou internacional
 • Habilidades de xestión da información
 • Liderado
 • Traballo en equipo
Número de vacantes14
Tipo de contratoC. temporal
Duración12
XornadaCompleta
Lugar de traballoVigo
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Curriculum Vitae actualizado
- Expediente académico actualizado
Entrega de documentaciónEnviar a documentación requerida a contratacion.vigo@ext.mpsa.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás