Secretaría Uvigo

Técnico/a en Xestión de Axudas e Subvencións

OE-AEE-19-0163

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación04/09/2019
Data de fin da publicación27/09/2019
EntidadeEmpresa do sector da automoción
Posto de traballoTécnico/a en Xestión de Axudas e Subvencións
FunciónsA persoa seleccionada realizará diferentes funcións vinculadas á solicitude, xestión e xustificacións de subvencións e axudas ante organismos rexionais, nacionais e, potencialmente, europeos:
- Busca e identificación de potenciais liñas de axuda para financiar proxectos.
- Recopilación da información técnica e administrativa necesaria para a solicitude da axuda.
- Redacción de memorias técnicas e económicas.
- Presentación de expedientes de solicitude.
- Seguimento da tramitación dos expedientes.
- Seguimento da execución dos proxectos financiados.
- Elaboración de informes e documentación asociada aos proxectos.
- Xustificación técnica e económica dos proxectos.
- Coordinación de e cos diferentes actores vinculados aos proxectos subvencionados.
- Realización de consultas e atención aos requerimentos e solicitudes de información das administracións.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión Pública
 • Grao /Lic. en Dereito
 • Licenciatura en Dereito, rama Económico-Empresarial
 • Grao / Lic. en Admín. e Dirección de Empresas
 • Grao / Lic. en Economía
 • Diplomatura en Ciencias Empresariais
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Nivel alto de ofimática MS Office (Word, Excel), internet, correo electrónico,...
- Capacidade de redacción

VALORARASE:
- Coñecementos e formación en Dereito da empresa ou en Desenvolvemento Económico ou Innovación.
- Coñecemento da Lei Xeral de Subvencións, Lei de Procedemento Administrativo e lexislación autonómica de subvencións.
- Coñecemento e manexo de plataformas dixitales.
- Formación e/ou experiencia en xestións relacionadas coa aministración pública.
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B2
 • Galego nivel C1
 • Ofimática nivel Usuario/a avanzado/a
 • Internet e Redes Sociais
Valorarase
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Motivación pola calidade
 • Habilidade para traballar de forma independente
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Habilidades de xestión da información
 • Capacidade de organización e planificación
 • Comunicación oral e/ou escrita
Outros Requisitos Imprescindible
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración12
XornadaCompleta
Lugar de traballoVigo
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentarCurriculum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónEnviar por correo electrónico a informacion.ucc@ceaga.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás