Secretaría Uvigo

Técnico/a Relacións Laborais

OE-AEE-19-0151

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación02/08/2019
Data de fin da publicación01/09/2019
EntidadeServiguide selecciona para empresa do sector da alimentación
Posto de traballoTécnico/a Relacións Laborais
Funcións- Elaboración de contratos, prórrogas, modificacións, conversións, seguimento de vencimentos e comunicacións co Servizo Público de Emprego
- Representación ante a Inspección de Traballo, preparación de escritos e documentación ante requerimentos da autoridade laboral
- Altas/baixas, afiliacións, modificacións na TGSS e comunicación no sistema RED
- Confección de nóminas e ficheiros de pagamento. Actualizacións anuais IPC, IRPF,...
- Confeccións de seguros sociais
- Tramitación de incapacidades, comunicacións co INSS, mutua e Servizo de Prevención, sistema Delt@
- Confeccións de certificados de empresa e retencións dos/as traballadores/as
- Alta de empresas e centros de traballo
- Elaboración de liquidacións, finiquitos e cálculo de indemnizacións
- Asesoramento básico en materia socio-laboral: salarial, contractual, maternidades, lactancias, reducións de xornada, excedencias, …
- Reporte de informes de persoal (custos, datos para subvencións,...)
- Supervisión do cumprimento do rexistro de xornada e validación
- Intermediación e seguimento da contratación do persoal de ETT

OFRÉCESE: contrato temporal con posibilidades de conversión a indefinido
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
CoñecementosTITULACIÓNS IMPRESCINDIBLES: Grao/Dip. en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Grao/Lic. en Administración e Dirección de Empresas ou Economía, Dobre Grao en ADE/Dereito ou Dip. en Ciencias Empresariais.

Valorarase:
- O Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
- O manexo de Excel a nivel de usuario/a avanzado/a
Competencias Valorarase
 • Inglés nivel C1
 • Galego nivel C1
 • Ofimática nivel Usuario/a avanzado/a
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Habilidades de xestión da información
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
XornadaCompleta
Lugar de traballoCambados
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentarCurriculum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónEnviar por correo electrónico a arearrhh@serviguide.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado
Atrás