Secretaría Uvigo

Enxeñeiro/a Radiofrecuencia - Ampliado o prazo (2ª vez)

OE-AEE-19-0147

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación03/12/2019
Data de fin da publicación31/01/2020
Entidade XestoraINSTER TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
Posto de traballoEnxeñeiro/a Radiofrecuencia - Ampliado o prazo (2ª vez)
Funcións- Dar soporte á área de Enxeñaría de Desenvolvemento de Hardware para aportar solucións técnicas aos novos desenvolvementos.
- Realizar a enxeñaría de detalle dos produtos ou compoñentes asignados a partir dos requisitos previos, xerando o documento de deseño como tamén os documentos de proba e verificación a nivel de componente o subsistema.
- Xerar listados de materiais a nivel compoñente de subsistema do produto.
- Realizar as probas, verificación e validación dos prototipos a nivel de compoñente/subsistema.
- Revisar os documentos de industrialización xerados pola área de Normalización e Industrialización cando proceda, de forma previa á fase de produción.
- Reportar sobre o avance e desenvolvemento técnico dos seus proxectos, analizando as incidencias,no caso de habelas, e propoñendo solucións para mitigalas.
- Establecer os medios de control adecuados que garantice o correcto estado dos medios e equipos de traballo asignados a súa actividade, comunicando as incidencias as persoas responsables.

OFRÉCESE: contrato temporal de 6 meses duración prorrogable a indefinido.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación / Enx. de Telecomunicación
 • Enx. Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecomunicación
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Experiencia de ao menos 2 anos no deseño e desenvolvemento de electrónica de comunicación e radiofrecuencia.
- Ferramentas de deseño de PCBs para radiofrecuencia e deseño de fontes de alimentación, preferiblemente Altium Designer e PCAD
- Ferramentas de simulación electromagnética coma Genesys, CST, HFSS ou similares
- Manexo de equipos de medidas de RF: analizadores de espectros, analizadores de redes, xeradores de sinal, etc.
- Nivel de inglés medio con capacidade para entender e elaborar documentación técnica.

VALORABLE:
- Coñecementos no deseño de osciladores sintetizados e PLLs.
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B2
Valorarase
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Iniciativa persoal
 • Habilidade para traballar de forma independente
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade para tomar decisións
 • Capacidade de organización e planificación
 • Traballo en equipo
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración6
XornadaCompleta
Lugar de traballoVigo
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Curriculum Vitae actualizado
- Título universitario
Entrega de documentaciónEnviar a documentación requirida por correo electrónico a jtornero@grupo-cps.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás