Secretaría Uvigo

Enxeñeiro/a de Desenvolvemento HW

OE-AEE-19-0018

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación24/01/2019
Data de fin da publicación18/02/2019
Entidade XestoraCTAG
Posto de traballoEnxeñeiro/a de Desenvolvemento HW
Funcións- Deseño de arquitecturas HW e desenvolvemento de sistemas electrónicos para o sector de automoción, dende a captura e especificación dos requisitos ata o deseño do esquemático e o layout, con coñecementos de deseño de PCB´s, para incorporarse ao Equipo de Arquitectura e Desenvolvemento HW na División de Electrónica e Sistemas Intelixentes de Transporte.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación / Enx. de Telecomunicación
 • Enx. Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecomunicación
 • Grao / Enx. Informática
 • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
 • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
 • Licenciatura en Física
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Coñementos en deseño electrónico con algún destes SW: Altium, Mentor Graphics Xpedition, PADS, Orcad, Eagle, Proteus Professional, KiCad, TinyCAD, EasyEDA.
- Experiencia con algún destes SW de simulación: PSpice, HyperLynx.


VALORABLE:
Calquera experiencia demostrable en deseño HW de sistemas dixitales e analóxicos (esquemático e layout), especificación de requisitos, simulación de integridade de sinal e compatibilidade electromagnética, deseños de controladores de motor ou deseño e/ou modelado de dispositivos de control de potencia.
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B1
 • Ofimática
 • Propias do posto
Valorarase
 • Francés nivel B1
 • Alemán nivel B1
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Creatividade
 • Motivación pola calidade
 • Iniciativa persoal
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Capacidade de organización e planificación
 • Traballo en equipo
 • Capacidade para traballar nun contexto multicultural e/ou internacional
 • Compromiso ético no traballo
 • Sensibilidade cara a temas mediomambientais e/ou sociais
 • Comunicación oral e/ou escrita
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración12
XornadaCompleta
HorarioHorario flexible. Os venres tardes libres.
Lugar de traballoO Porriño
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Carta de Presentación
- Curriculum Vitae actualizado
- Título universitario
- Expediente académico actualizado
- Certificación do nivel de dominio de idiomas
Entrega de documentaciónEnviar toda a documentación requirida por correo electrónico a seleccion@ctag.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás