Secretaría Uvigo

Enxeñeiro/a de Ensaios - Acústica

OE-AEE-19-0016

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación23/01/2019
Data de fin da publicación18/02/2019
Entidade XestoraCTAG
Posto de traballoEnxeñeiro/a de Ensaios - Acústica
Funcións- Organización, preparación e seguimento de ensaios de vibracións e acústica.
- Realización de medidas e adquisición de datos, análises de resultados e elaboración de informes para incorporarse ao Equipo de Acústica e Vibración dentro da División de Validación e Ensaios de CTAG.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Enxeñaría da Enerxía
 • Grao en Enx. de Tecnoloxías de Telecomunicación / Enx. de Telecomunicación
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
 • Licenciatura en Física
CoñecementosVALORABLE:
- Coñecementos e experiencia en deseño, preparación e seguimento de ensaios acústicos e de vibración.
- Calquera experiencia demostrable en elaboración de ofertas, comunicación con clientes e provedores, seguimento de proxectos e aseguramento de planning de ensaios.
Competencias Imprescindible
 • Inglés nivel B2
 • Francés nivel B2
 • Ofimática
Valorarase
 • Alemán nivel B1
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Creatividade
 • Comunicación oral e/ou escrita
 • Capacidade para asumir responsabilidades
 • Iniciativa persoal
 • Motivación pola calidade
 • Capacidade crítica e/ou de análise
 • Capacidade de organización e planificación
 • Capacidade para traballar nun contexto multicultural e/ou internacional
 • Sensibilidade cara a temas mediomambientais e/ou sociais
 • Compromiso ético no traballo
 • Traballo en equipo
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración12
XornadaCompleta
HorarioHorario Flexible. Os venres tardes libres.
Lugar de traballoO Porriño
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Carta de Presentación
- Curriculum Vitae actualizado
- Título universitario
- Expediente académico actualizado
- Certificación do nivel de dominio de idiomas
Entrega de documentaciónEnviar toda a documentación requirida por correo electrónico a seleccion@ctag.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás