Secretaría Uvigo

Docente de Certificado de Profesionalidade "Asistencia Documental e de Xestión de Despachos e Oficinas" - Ampliado o prazo

OE-AEE-18-0155

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación14/01/2019
Data de fin da publicación28/01/2019
Entidade XestoraCENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES, CIP
Posto de traballoDocente de Certificado de Profesionalidade "Asistencia Documental e de Xestión de Despachos e Oficinas" - Ampliado o prazo
FunciónsImpartir certificado de profesionalidade ADGG0308 "Asistencia Documental e de Xestión de Despachos e Oficinas"
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao / Lic. en Admín. e Dirección de Empresas
 • Grao / Lic. en Economía
 • Diplomatura en Ciencias Empresariais
 • Grao en Comercio
 • Grao /Lic. en Dereito
 • Licenciatura en Dereito, rama Económico-Empresarial
 • Grao en Relaciones Laborais e Recursos Humanos / Dip. en Relaciones Laborais
 • Licenciatura en Psicopedagoxía
 • Grao / Dip. en Educación Social
 • Grao / Dip. en Traballo Social
 • Grao / Dip. en Turismo
 • Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión Pública
 • Grao / Lic. en Comunicación Audiovisual
 • Grao / Lic. en Publicidade e Relacións Públicas
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Competencia Docente demostrable a través dalguna das seguintes titulacións: Mestrado de Profesorado de Secundaria, CAP (Certificado de Aptitude Pedagóxica), Certificado de Profesionalidade de "Docencia de la Formación Profesional para el Empleo" ou certificación de ter impartido máis de 600 horas de formación dentro dos últimos 10 anos.
- Experiencia profesional no ámbito do certificado de profesionalidade de ao menos un ano, demostrable mediante vida laboral, contratos de traballo e/ou certificacións de empresa coas funcións relacionadas.
Competencias Imprescindible
 • Ofimática
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración5
XornadaMedia xornada
HorarioDe luns a venres de 16:15 a 21:15 horas
Lugar de traballoVigo
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Curriculum vitae actualizado
- Título universitario
- Certificacións da competencia docente
- Certificacións da experiencia laboral
Entrega de documentaciónEnviar por mail a proyectos@cip-formacion.com indicando no asunto a denominación dos posto ofertado
Atrás