Secretaría Uvigo

Docente do Certificado de Profesionalidade "Organización e Xestión de Almacéns"

OE-AEE-18-0152

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación18/12/2018
Data de fin da publicación31/01/2019
Entidade XestoraCENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES, CIP
Posto de traballoDocente do Certificado de Profesionalidade "Organización e Xestión de Almacéns"
FunciónsDocencia para impartir o certificado de profesionalidade COML0309 "Organización e Xestión de Almacéns"
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
  • Grao / Lic. en Admín. e Dirección de Empresas
  • Grao / Lic. en Economía
  • Grao en Comercio
  • Diplomatura en Ciencias Empresariais
  • Grao en Enx. en Organización Industrial / Enx. en Organización Industrial
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Competencia Docente demostrable a través dalguna das seguintes titulacións: Mestrado de Profesorado de Secundaria, CAP (Certificado de Aptitude Pedagóxica) ou Certificado de Profesionalidade de "Docencia de la Formación Profesional para el Empleo"
- Certificación de ter impartido máis de 600 horas de formación dentro dos últimos 10 anos
- Experiencia profesional no ámbito do certificado de profesionalidade, demostrable mediante vida laboral, contratos de traballo e/ou certificacións de empresa coas funcións relacionadas coa organización e xestión de almacéns.
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. temporal
Duración5
XornadaMedia xornada
HorarioDe luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Lugar de traballoVigo
Documentación a presentar- Curriculum Vitae actualizado
- Título
- Certificación de competencia docente
- Acreditación da experiencia laboral de ao menos un ano no ámbito competencial do Certificado de Profesionalidade (vida laboral/contratos/certificados de empresa onde conste a experiencia)
Entrega de documentaciónPor correo electrónico a proyectos@cip-formacion.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado
Atrás