Secretaría Uvigo

Enxeñeiros/as Industriais ou Químicos/as para Produción

OE-AEE-18-0143

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación05/12/2018
Data de fin da publicación30/01/2019
Entidade XestoraGrupo Valtalia
Posto de traballoEnxeñeiros/as Industriais ou Químicos/as para Produción
Funcións- Organizar a planificación de equipos industriais e humanos.
- Xestionar a produtividade da liña, do taller baixo a súa responsabilidade e, a medio prazo, de fábrica.
- Garantir os prazos e os custos de fabricación e a calidade dos produtos.
- Asegurar o mantemento do primer nivel das instalacións a cargo.
- Dirección de equipos de traballo.
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
 • Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos / Enxeñaría de Minas
 • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
 • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electricidade
 • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
 • Grao en Enxeñaría Mecánica
 • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
 • Grao en Enxeñaría en Química Industrial
 • Enx. Téc. Industrial, espec. Química Industrial
CoñecementosIMPRESCINDIBLE:
- Experiencia en postos similares de ao menos un ano.
- Dispoñibilidade para cambio de residencia nacional e internacional (LATAM) tras un período de formación e aprendizaxe.
- Dominio de Excel
Competencias Valorarase
 • Inglés nivel B1
 • Adaptabilidade a novas situacións
 • Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • Capacidade para xestionar a presión
 • Iniciativa persoal
 • Capacidade para resolución de problemas
 • Capacidade de organización e planificación
 • Traballo en equipo
 • Liderado
 • Sensibilidade cara a temas mediomambientais e/ou sociais
Outros Requisitos Imprescindible
 • Dispoñibilidade de vehículo
 • Carné de conducir
 • Dispoñibilidade para viaxar
Número de vacantes3
Tipo de contratoC. en prácticas
Duración24
XornadaCompleta
HorarioDe 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas
Lugar de traballoO Carballiño
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentar- Carta de presentación
- Curriculum Vitae actualizado
- Título
- Expediente académico actualizado
Entrega de documentaciónEnviar por correo electrónico a rrhh@valtalia.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás