Secretaría Uvigo

Responsable Operación e Mantemento(O&M)- Ampliado o prazo

OE-AEE-18-0127

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación05/12/2018
Data de fin da publicación17/12/2018
Entidade XestoraNORVENTO
Posto de traballoResponsable Operación e Mantemento(O&M)- Ampliado o prazo
FunciónsA persoa seleccionada será Responsable da Área de operación, mantemento e centro de
control de instalacións eólicas u outro tipo de instalacións renovables.

Entre ás súas sus funcións:
- Desenvolvemento de Negocio
- Elaboración de Ofertas
- Xestión de clientes e proveedores. Interlocución cos distintos axentes involucrados
(cliente –interno/externo-, subcontratas, administración….)
- Seguemento das planificacións e as súas desviacións tanto en prazo como en custe
- Facturación
- Elaboración de Informes
- Elaboración ou Supervisión do desenvolvemento de documentación técnica
- Supervisión e xestión do centro de control
- Responsable da Coordinación de actividades empresariais
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
  • Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial
  • Grao en Enxeñaría Eléctrica
  • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electricidade
  • Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos / Enxeñaría de Minas
  • Grao en Enxeñaría da Enerxía
  • Grao en Enx. en Electrónica Industrial e Automática / Enx. en Automática e Electrónica Industrial
  • Enxeñaría Téc. Industrial, espec. Electrónica Industrial
  • Grao en Enxeñaría Mecánica
  • Enx. téc. Industrial, espec. Mecánica
Coñecementos- Dominio de aplicacións de ofimática.
- Valorarase:
+ Xestión de documentación de PRL e de sistemas de prevención en Parques.
+ Experiencia en Centros de Control.
+ Experiencia previa en posta en marcha e/ou xestión de operación e mantemento de aeroxeradores.
+ Dispor de certificacións técnicas de mantemento, coñecementos en tecnoloxía Ecotecnia, Gamesa ou Vestas e manejo de ferramientas de mantemento preditivo.
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. indefinido
XornadaCompleta
Lugar de traballoLugo
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentarCurriculum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónEnviar a documentación a: rrhh@norvento.com, indicando no asunto a denominación do posto solicitado. Outros medios: www.norvento.com
Atrás