Bolsas de formación en Xestión de Exposicións, 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-13
Data de inicio de solicitudes27/07/2018
Data de fin de solicitudes10/08/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3609
Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, no
  • Grao en Belas Artes
  • Máster Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
  • Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
  • Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
 • Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de grao dos que se matricula, ou o 100% dos que lle deron acceso ao máster oficial do que se matricula. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase por meses completos de tal xeito que se a bolsa comeza antes do día 15 ou finaliza despois, incluído este, computarase como un mes enteiro para o cálculo do límite.
Documentacion
 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 • Currículo
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observaciones

O prazo para presentar solicitudes remata o 10 de agosto

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

24/08/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/08/2018 Corrección de erros da listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Descrición

Corrección de erros da listaxe publicada o 24 de agosto

Observacións

Establécese un novo prazo de alegacións ata o 5 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

12/09/2018 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Presentación de alegacións ata o 19 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

27/09/2018 Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas remitiráselles un correo electrónico indicando o lugar e a hora de presentación

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás