Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en sistemas informáticos da Creación en Arte 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-0102
Data de inicio de solicitudes01/08/2018
Data de fin de solicitudes14/09/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3611
Descripcion

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, no
  • Grao en Belas Artes
  • Mestrado en Arte Contemporánea, Creación e Investigación.
  • Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual.
  • Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda
Documentacion
 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 • Curriculum Vitae.
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observaciones

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

O prazo de solicitudes remata o 14 de setembro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

-

Documentos dunha fase de convocatoria:

21/09/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido

Observacións

Non habendo solicitudes excluídas a documentación será trasladada á Comisión de selección para o estudos das mesmas

Documentos dunha fase de convocatoria:

16/10/2018 Listaxe provisoria de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 23 de outubro

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/10/2018 Listaxe definitiva de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas deberán presentarse no Decanato da Facultade de Belas Artes o día 2 de novembro a partir das 12:00 horas.

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 10, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás