Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en difusión de actividades culturais e deportivas 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-03
Data inicio solicitudes27/07/2018
Data fin solicitudes10/08/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3608
Descripción

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, nas seguintes titulacións da Universidade de Vigo:
  • Bolsa de Comunicación-Redes sociais / Campus de Ourense
   • Grao en Enxeñaría Informática
   • Grao en Turismo
  • Bolsas de Comunicación-Redes sociais / Campus de Vigo e Campus de Pontevedra:
   • Grao en Publicidade e Relacións Públicas
   • Grao en Comunicación Audiovisual
   • Máster en Dirección de Arte Publicitaria
   • Máster en Comunicación en Medios sociais e Creación en Contidos Dixitais
  • Bolsa de Comunicación-Internacionalización / Campus de Vigo:
   • Grao en Lingua Estranxeira
   • Grao en Tradución e Interpretación
Documentacion
 1. Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 2. Curriculum Vitae
 3. Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observacións

O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de agosto

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

24/08/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/08/2018 Corrección de erros da listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Descrición

Corrección de erros da listaxe publicada o 24 de agosto

Observacións

Establécese un novo prazo de alegacións ata o 5 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

18/09/2018 Listaxe provisoria de seleccionados e listaxe de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 25 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

27/09/2018 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas remitiráselles un correo electrónico indicando o lugar e a hora de presentación

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 10, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás