Bolsa de formación en Divulgación Científica na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-12
Data de inicio de solicitudes18/07/2018
Data de fin de solicitudes10/08/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3604
Descripcion

Destinada a fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando en actividades vinculadas á titulación na que se matricula, e adquirir coñecementos prácticos para a xestión de actividades de divulgación cintífica

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, nalgunha das titulacións de:
  • Grao en Enxeñaría da Enerxía
  • Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
  • Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
  • Máster Universitario en Xeoinformática
 • Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao nos que se matricula, ou o 100% dos estudos que lle deron acceso ao Máster do que se matricula. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase por meses completos de tal xeito que se a bolsa comeza antes do día 15 ou finaliza despois, incluído este, computarase como un mes enteiro para o cálculo do límite.
Documentacion
 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
 • Curriculum Vitae
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observaciones

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

24/08/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/08/2018 Corrección de erros da listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Descrición

Corrección de erros da listaxe publicada o 24 de agosto

Observacións

Establécese un novo prazo de alegacións ata o 5 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

11/09/2018 Listaxe provisoria de persoas seleccionadas

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 18 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

19/09/2018 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

A persoa seleccionada se lle remitirá un correo electrónico indicándoselle o lugar e a hora de presentación

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás