Secretaría Uvigo

Anticipo de financiamento estrutural a grupos de traxectoria destacada para o ano 2022

TipoGrupos de investigación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022 ANTICIPO UVIGO
Data inicio solicitudes26/11/2021
Data fin solicitudes27/12/2021
Descripción

A presente convocatoria ten como obxectivo facilitar a dispoñibilidade de recursos económicos continuados e estables para o desenvolvemento da actividade dos grupos de investigación da Universidade de Vigo, contribuíndo así a minimizar as interrupcións no financiamento ocasionadas por retrasos na resolución de convocatorias competitivas externas. Este financiamento proporcionarase na modalidade de anticipo, que será reintegrado polos grupos de investigación con cargo aos fondos propios captados, nomeadamente o aval do seu programa-soporte.

Requisitos

Estes anticipos poderán ser solicitados polos grupos de investigación da Universidade de Vigo rexistrados no SUXI-XC na data de publicación da convocatoria que cumpran os seguintes requisitos:

  • Modalidade 1: ter desfrutado no ano 2021 da última anualidade dunha axuda da convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG da Xunta de Galicia, na modalidade de Grupos de referencia competitiva (GRC), estar en condicións de presentarse á correspondente convocatoria da Xunta de Galicia no ano 2022 e comprometerse a facelo.
  • Modalidade 2: ter desfrutado no ano 2021 da última anualidade dunha axuda da convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG da Xunta de Galicia, na modalidade de Grupos de referencia competitiva (GRC) ou de Grupos con potencial de crecemento (GPC), estar en condicións de presentarse á correspondente convocatoria da Xunta de Galicia no ano 2022 e comprometerse a facelo.
Documentacion

Formulario de solicitude

Prazo para resolverseis meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Atrás