Bolsas de formación para o estudantado da Titulación de Estudos Superiores de Deseño Téxtil e Moda de Galicia no curso académico 2017/18

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-07
Data de inicio de solicitudes02/02/2018
Data de fin de solicitudes16/02/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/2927
Descripcion

O obxecto da bolsa é mellorar as habilidades de manexo das ferramentas específicas do ámbito do deseño e moda, tanto nos talleres de patronaxe e costura como nas aulas informáticas con softwares específicos

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado/a no curso 2017/2018, e durante todo o período de duración da bolsa, nos Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda de Galicia.
  • Ter superado 60 créditos do 1º curso. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude os seguintes documentos:

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
  • Curriculum Vitae
  • Documentación acreditativa dos coñecementos básicos de informática e/ou equipos electrónicos das aulas e talleres características de deseño téxtil e moda.
Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/index.html

21/02/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 28 de febreiro

O formulario de alegacións atópase neste enlace 

Documentos dunha fase de convocatoria:

02/03/2018 Listaxe definitiva do alumnado admitido e excluído

Observacións

Pendente da selección pola Comisión

Documentos dunha fase de convocatoria:

07/03/2018 Listaxe provisoria do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 14 de marzo

O formulario de alegacións atópase neste enlace 

Documentos dunha fase de convocatoria:

21/03/2018 Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas deberán presentarse o día 2 de abril ás 12:00 h, no Despacho de ESDEMGA da Facultade de Belas Artes de Pontevedra

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás