Secretaría Uvigo

Convocatoria SICUE 2018/2019

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoSICUE 2018-2019
Data de inicio de solicitudes13/02/2018
Data de fin de solicitudes13/03/2018
Requisitos

Os especificados na Convocatoria.

 

Documentacion

A especificada na convocatoria.

Observaciones

COMO É O PROCESO?

1. Prazo de solicitude: do 13 de febreiro ao 13 de marzo.
2. Terminado o prazo anterior enviaranse aos coordinadores SICUE os listados de solicitude para que dean o visto e prace as solicitudes dos alumnos da súa Facultade ou Escola. Se o alumno non obtén o visto e prace do coordinador a súa solicitude quedará excluída do proceso.
3. Comprobación por parte da ORI se o alumno cumpre os requisitos necesarios esixidos na convocatoria SICUE.
4. Publicación das listaxes de admitidos e excluídos no procedemento (non se publican aquí as concesións de praza, só se vería se se está admitido porque se cumpran os requisitos ou non).
5. Apertura de prazo de reclamación: 5 días hábiles. IMPORTANTE: os alumnos ADMITIDOS deben comprobar, a maiores de estar admitidos, se as prazas que solicitaron figuran correctamente, xa que logo non se permitirán cambios. O alumnado excluído poderá emendar os motivos da súa exclusión.
6. Publicación listaxes definitivas de ADMITIDOS-EXCLUÍDOS.
7. 27 de abril- Publicación listaxes PROVISIONAIS de prazas concedidas.
8. Apertura de prazo para reclamar: 10 días hábiles.
9. 15 de maio - Publicación das listaxes definitivas de prazas concedidas e apertura do prazo de Aceptación/Renuncia. Prazo de 2 semanas para ACEPTAR, RECHAZAR, SEGUIR ESPERANDO na Secretaría Virtual las prazas adxudicadas.
10. 29 de maio- Publicación 2ª listaxe DEFINITIVA DE PRAZAS CONCEDIDAS (tralas renuncias/aceptacións do anterior).
11. 5 de xuño- Publicación 3ª listaxe DEFINITVA DE PRAZAS CONCEDIDAS (tralas renuncias/aceptacións do anterior).
12. 12 de xuño en adiante- Fin do proceso SICUE. Poderase optar ás prazas que queden vacantes na convocatoria escribindo a sicue@uvigo.es. 

Documentos de convocatoria

Resolución reitoral de 09/04/2018 - Listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite e excluídas

Documentos dunha fase de convocatoria:

Resolución Reitoral de 13/04/2018. Listaxe dos destinos provisionais

Observacións

Prazo de 10 días hábiles para a reclamación de erros.

Documentos dunha fase de convocatoria:

Resolución Reitoral de 27/04/2018. Listaxe provisional de prazas concedidas e lista de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:

Resolución Reitoral de 15/05/2018. Listaxe definitiva de prazas concedidas e lista de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/05/2018 - Listaxe de destinos concedidos no segundo prazo e lista de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:

05/06/2018 - Listaxe de destinos concedidos no terceiro prazo e lista de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás