Secretaría Uvigo

Axudas para actividades docentes con perspectiva de xénero

TipoAxudas para actividades docentes con perspectiva de xénero
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_APX_01
Data inicio solicitudes24/01/2019
Data fin solicitudes13/02/2019
Descripción

Resolución Reitoral do 23 de xaneiro de 2019 pola que se procederá a Convocatoria do ano 2019 das Axudas para á Organización de Actividades Docentes que promovan a Perspectiva de Xénero na Universidade de Vigo

Requisitos

Poderán presentarse á Convocatoria calquera membro do Persoal Docente e Investigador (PDI) con docencia asignada no Plan de Ordenación Docente (POD) pero só se admitirá unha solicitude por cada persoa.

Documentos de convocatoria

Resolución Reitoral do 11 de marzo de 2019 que se resolven as solicitudes de axudas para o ano 2019 para a organización de actividades docentes que promovan a perspectiva de xénero na Universidade de Vigo

Descrición

Resolución Reitoral do 11 de marzo de 2019 que se resolven as solicitudes de axudas para o ano 2019 para a organización de actividades docentes que promovan a perspectiva de xénero na Universidade de Vigo

Documentos dunha fase de convocatoria:

ENMENDA DO ERRO NA RESOLUCIÓN REITORAL 11 DE MARZO 2019

Descrición

Detectado erro na Resolución Reitoral do 11 de marzo de 2019 pola que se resolven as solicitudes de axudas para o ano 2019 para a organización de actividades docentes que promovan a perspectiva de xénero na Universidade de Vigo e consonte ao establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 do outubro, do Procedemento Administrativo común das administración públicas, que dispón que "as Administracións Públicas pode rán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficioou a instancia dos interesados, os erros matcriais, de feito ou aritméticos existentes no seus actos"

ESTA REITORIA RESOLVE enmendar o erro na Resolución, de xeito que,

Se engade no apartado de "CONCEDER as seguintes axudas aos programas sinalados".

DENOMINACIÓN

The Stranger Withio: lrehmd's Neaopolitics of tb.e Motb.erland in Women's Literary Proaictions

 

PUNTOS    SOLICITADO  CONCEDIDO

78               650€             550 €

 

 

 

 

 

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás