Secretaría Uvigo

Bolsa de formación en educación ambiental Green campus Pontevedra 2018/2019

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-0202
Data inicio solicitudes14/12/2018
Data fin solicitudes11/01/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3651
Descripción

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Requisitos
  • Estar matriculado/a no curso 2018/2019 no Grao en Enxeñaría Forestal.
  • Ter superado o 50% dos créditos dos estudos de Grao. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
  • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de 12 meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase por meses naturais independentemente do día en que comeza ou finaliza a bolsa.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

No caso de presentar documentación debes subila a través do formulario online nun so arquivo comprimido

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

18/01/2019 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído

Observacións

O prazo de alegacións remata o 25 de xaneiro.

Documentos da fase da convocatoria:

01/02/2019 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o 8 de febreiro

Documentos da fase da convocatoria:

15/02/2019 Listaxe definitiva de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Observacións

A persoa seleccionada deberá presentarse o día 1 de marzo ás 10:00 h na Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 10, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

 

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás