Secretaría Uvigo

Técnicos Promoción e Mellora I+D+i

TipoConvocatorias de PAS
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoTPM_2018
Data de inicio de solicitudes14/12/2018
Data de fin de solicitudes28/12/2018
Descripcion

Solicitudes ata o 28 de decembro de 2018

Requisitos

Os establecidos na convocatoria

TPM_2018 RESOLUCIÓNS FINAIS

Documentos dunha fase de convocatoria:

15/02/2019 Corrección de erros da convocatoria de técnicos promoción e mellora de I+D+i

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18101 TÉCNICO/A SUPERIOR DE VALORIZACIÓN E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 19 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18102 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I E TRANSFERENCIA

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 19 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18103 TÉCNICO/A SUPERIOR EN SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) E PCR EN TEMPO REAL

Observacións

Reclamacións ao acordo da comisión ata o 11 de febreiro de 2019

Proba: 5 de febreiro de 2019 ás 10.00 na Sala seminario do CACTI (Torre CACTI)

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18104 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA O CAMPUS AUGA

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 25 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18105 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA O CAMPUS CREA

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 19 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18106 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 12 de marzo de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18107 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN NO ÁMBITO TECNOLÓXICO

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 12 de marzo de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18108 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DOS ÁMBITOS XURÍDICO-SOCIAL E HUMANÍSTICO

Observacións

Reclamacións ao acordo da comisión ata o 22 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18109 TÉCNICO/A SUPERIOR DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA Á UNIDADE DE CULTURA CIENTÍFICA

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 12 de marzo de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18110 TÉCNICO/A SUPERIOR DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA O DESEMPEÑO DE BOAS PRÁCTICAS NA INVESTIGACIÓN

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 12 de marzo de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18201 TÉCNICO/A MEDIO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA TAREFAS DE XESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA DE PROXECTOS EUROPEOS

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 22 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18202 TÉCNICO/A MEDIO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA REALIZAR TAREFAS DE DIVULGACIÓN E COMUNICACIÓN

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 25 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18203 TÉCNICO/A MEDIO DE APOIO NO ENTORNO ACADÉMICO CIENTÍFICO DA INVESTIGACIÓN

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 19 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18204 TÉCNICO/A MEDIO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA TAREFAS DE INFORMÁTICA

Observacións

Reclamacións aos acordos da comisión ata o 19 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

TPM 18205 TÉCNICO/A MEDIO DE APOIO A INVESTIGACIÓN PARA TAREFAS DE CAPTACIÓN DE ALUMNADO E DIFUSIÓN DA OFERTA FORMATIVA

Observacións

Reclamacións ao acordo coas puntuacións ata o 13 de febreiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/01/2019 Resolución coa relación definitiva de persoas admitidas e excluídas

Documentos dunha fase de convocatoria:

11/01/2019 Resolución relación provisional persoas admitidas e excluídas

Observacións

Subsanacións ata o 18 de xaneiro de 2019

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/11/2018 Convocatoria técnicos promoción e mellora de I+D+i

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás