Secretaría Uvigo

Convocatoria axudas programa Erasmus+ 107 - Consorcio Cartes

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoEra107-CARTES-Camboia
Data inicio solicitudes30/11/2018
Data fin solicitudes14/12/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/
Observacións

Cubrir o formulario en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/

 

Nome do formulario

Convocatoria Erasmus+ KA107 CARTES

Documentos de convocatoria

08/01/2019 Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite e excluídas - Consorcio Cartes

Observacións

Prazo de alegacións: 10 días hábiles

Documentos dunha fase de convocatoria:

23/01/2019 - Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite

Documentos dunha fase de convocatoria:

23/01/2019 - Resolución reitoral pola que se publica a listaxe provisional de persoas candidatas seleccionadas

Observacións

Prazo de alegacións: 5 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución

Documentos dunha fase de convocatoria:

30/01/2019 - Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas

Observacións

As persoas beneficiarias das bolsas deberán aceptar por escrito a concesión da bolsa no prazo de 10
días hábiles desde a publicación da resolución definitiva de concesión. De non facelo nese prazo,
entenderase que renuncia.

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás