Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en centros (aulas informáticas) 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-0104
Data de inicio de solicitudes30/10/2018
Data de fin de solicitudes13/11/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3638
Descripcion

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no Anexo III.
 • No caso de alumnado de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao nos que se matricula. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
 • Cumprir os requisitos específicos sinalados no Anexo III da convocatoria
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase por meses naturais independentemente do día en que comeza ou finaliza a bolsa
Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo.

Observaciones

No caso de presentar documentación debes subila nun ficheiro a traves do formulario

Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

16/11/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 23 de novembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

27/11/2018 Listaxe provisoria de persoas candidatas, persoas excluídas das candidaturas e persoas con bolsa denegada

Observacións

Alegacións ata o 4 de decembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

07/12/2018 Listaxe definitiva de persoas candidatas á concesión, e denegación

Observacións
 1. a concesión da bolsa queda condicionada a asistencia ao acto de escolla (no caso de que a persoa beneficiaria non se presente, entenderase que renuncia á bolsa) que terá lugar nas seguintes datas e lugares:
  1. Campus de Ourense: O día 11 de decembro na sala de graos do Edificio de Facultades (4ª planta) ás 10 horas.
  2. Campus de Pontevedra: O día 11 de decembro na Escola Universitaria de Enxeñería Forestal aula informática ás 10 horas.
  3. Campus de Vigo: O día 11 de decembro na aula da Biblioteca Central (Lagoas-Marcosende) ás 10.00 horas.
Documentos dunha fase de convocatoria:

13/12/2018 Listaxe definitiva de bolsas concedidas e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas remitiráselles un correo electrónico indicando o lugar e a hora de presentación.

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás