Bolsa Deportes-Campus de Ourense, 2017/2018

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0301
Data de inicio de solicitudes07/06/2017
Data de fin de solicitudes26/07/2017
Descripcion

Bolsa de formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo na área de benestar, saúde e deporte do Campus de Ourense para o apoio en labouras de promoción das actividades durante o curso académico 2017/2018

Requisitos

Estas bolsas están destinadas ao estudantado da Universidade de Vigo que estea cursando estudos de grao, ou máster oficial no curso 2017/2018 e manteña a condición de alumno/a destes estudos durante todo o período de duración da bolsa.

Deberán ter superado o 50% dos créditos totais dos estudos de grao ou o 100% dos créditos da titulación que lle da acceso ao mestrado.

 

Documentacion

Fotocopia do nif

Certificación académica no caso de proceder dunha universidade distinta á de Vigo

Certificación dos cursos de formación que se presenten como currículo

Solicitude de compatiblidade coa bolsa

Impreso cuberto cos datos bancarios

Declaración responsable de estar a corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

Declaración de compromiso de matrícula para o curso 2017/2018

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986.81.37.61
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/

14/07/2017 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican os listados provisorios de admitidos e excluídos

Observacións

O prazo para presentar alegacións está aberto ata o 21 de xullo

Documentos dunha fase de convocatoria:

02/08/2017 Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican os listados definitivos de admitidos e excluídos

Documentos dunha fase de convocatoria:

13/09/2017 Listaxe provisional de bolsas concedidas

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 20 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

25/09/2017 Listaxe definitiva de bolsas concedidas

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás