Secretaría Uvigo

Bolsa Xeral do MEFP 2018/2019

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteMinisterio de Educación y Formación Profesional
Código2018_2019 BX MEFP
Data inicio solicitudes17/08/2018
Data fin solicitudes15/10/2018
Descripción

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2017

Contías:  http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios/tipos-cuantia.html

Cálculo de contía variable: https://www.educacion.gob.es/simuladorbecas/formularioSimulacionVariable?idCurso=2018&secuenc=1

Preguntas frecuentes: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios/preguntas-frecuentes.html

Requisitos

Requisitos: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios/requisitos.html

 

Documentacion

Presentación de solicitudes: a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “trámites e servizos”.

NON SERÁN TIDAS EN CONTA AQUELAS SOLICITUDES CUBERTAS POR VÍA TELEMÁTICA QUE NON COMPLETEN O PROCESO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO.

O prazo de presentación remata o 15 de outubro

Consulta o estado da túa solicitude

Observacións

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.
Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 36 11
Teléfono: 986 81 36 12
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
web UVIGO: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas
web MEFP: https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios.html

Alegacións

Descrición

Para presentar alegacións debes cubrir este Impreso de alegacións e subilo á secretaría virtual a través do formulario. Unha vez cargado na secretaría virtual recibirás un correo confirmando a presentación da alegación.

Resolución definitiva de concesión e denegación

Descrición

Para presentar recurso debes cumprimentar o impreso e presentalo a través dos rexistros da universidade.

O prazo de presentación do recurso remata o 6 xuño de 2019.

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás