Bolsas de desprazamento de Máster 2016/2017

TipoBolsa de mobilidade
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2016-BDM
Data de inicio de solicitudes15/05/2017
Data de fin de solicitudes30/05/2017
Descripcion

Convocatoria de 15 bolsas de desprazamento para mestrados universitarios oficiais no curso 2016/2017.

 

Requisitos

Estar matriculado no curso 16/17 en algún dos máster publicados no apartado IV. da convocatoria

Ter que desprazarse a outra localidade por razon da realización de actividades propias dos mestrados oficiais.

 

Documentacion

- Certificación académica oficial (dos/as alumnos/as que cursasen os estudos previos ao máster en unha universidade distinta da de Vigo).

-Curriculum

- NIF, NIE, pasaporte

- Declaración responsable de estar ao corrente das obrigas tributarias e da Seguridade Social

Observaciones

Non poderan ter dereito a estas bolsas aqueles alumnos que teñan outras axudas públicas ou privadas para esta finalidade.

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/
Teléfono: 986 813761
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

12/06/2017 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Observacións

O prazo de alegacións remata o 20 de  xuño de 2017.

Documentos dunha fase de convocatoria:

06/07/2017 Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Próximamente será publicado o listado de persoas ás que se lle concede bolsa según selección efectuada pola Comisión de avaliación entre as solicitudes admitidas.

Documentos dunha fase de convocatoria:

31/08/2017 Listaxe provisional de bolsas concedidas

Descrición

O prazo para presentar alegacións remata o 7 de setembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

14/09/2017 Listaxe definitiva de bolsas concedidas

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás