Secretaría Uvigo

Novidades

Botón de impresión de listaxes

Debido a un erro, non funcionaba o botón de impresión de algunhas listaxes na Secretaría Online. Agora xa está corrixido.

Atrás