Secretaría Uvigo

Podo ter aberta a materia en MooVi e en Claroline?

Será posible ter aberta a materia tanto en MooVi coma no Claroline de Faitic de xeito simultáneo, se ben non recomendamos esta opción.

É importante que o profesorado sexa consciente que ter a materia aberta nas dúas plataformas implica que vai ter que acceder o estudantado e o profesorado por dous portais independentes (https://faitic.uvigo.es e https://moovi.uvigo.gal).

Atrás