Secretaría Uvigo

Por que en "usuarios/as" non aparece todo o estudantado matriculado na materia?

Por defecto, na plataforma Claroline só aparece o estudantado que accedeu algunha vez á materia, pero podes consultar o listado completo según se indica en:

https://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades/19-plataformas-de-teleformacion/40-listado-del-alumnado-por-asignatura

Se desexas que todo o estudantado apareza volcado na plataforma (opción recomendable para que reciban os avisos, crear grupos etc.), podes solicitar que habiliten esta opción a través dun correo electrónico a soporte.faitic@uvigo.gal

Atrás