Secretaría Uvigo

Podo aceptar un envío de cuestionario fora de tempo en CLAROLINE?

  • Si un cuestionario é enviado por un alumno fora do tempo que tiña para facelo podemos dalo por áceptado ou non depende do noso criterio.
  • Para axudar en esta decisión, cando consultemos o intento feito polo alumno poderemos ver canto tempo tardou realmente en facer o envío e decidir.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 31.

  • O profesor pode decidir aceptar ou rexeitar o envío.

Atrás