Secretaría Uvigo

Hai cualificacións que non vexo no meu expediente da secretaría virtual

Nos estudos de grao hai dúas oportunidades para superar cada materia. Se non superas unha materia na primeira edición (primeiro semestre ou segundo semestre) poderás presentarte a segunda edición (mes de xuño).

Debido a que os suspensos na primeira edición son provisionais, esta información non se reflexa no expediente do estudante ata obter a cualificación definitiva na segunda edición.

Atrás