Listaxe do alumnado admitido e excluído provisional das bolsas para a formación complementaria do estudantado para o apoio en labores de difusión das actividades culturais e deportivas para o curso 2016/17

Bolsas e axudas

01-08-2016

Resolución Reitoral do 29 de xullo de 2016 pola que se publica a listaxe do alumnado admitido e excluído provisional das bolsas para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo na Vicerreitoría de Ourense para o apoio en labores de difusión das actividades culturais e deportivas para o curso 2016/17.

Establécese un prazo de alegacións de cinco días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación desta resolución, para, de ser o caso, emendar os defectos que motivaron a súa exclusión.