Convocatoria de axudas para conferencias, xornadas ou actividades que contribúan á transmisión de valores igualitarios

Bolsas e axudas

23-05-2014

Resolución reitoral do 23 de maio pola que se procede á convocatoria para o ano 2014 de axudas para a organización de conferencias, xornadas ou actividades para contribuír á sensibilización en materia de xénero e á transmisión de valores igualitarios na Universidade de Vigo