LA1401- 1º concurso para a elaboración de Listas de agarda. Curso 2014/2015

Información xeral

04-06-2014

Resolución Reitoral da Universidade de Vigo do 4 de Xuño de 2014 pola que se publica a relación de listas de agarda do concurso LA1301 que manteñen a súa vixenza oara o curso 2014-2015.