Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

CERTIFICADO RENDA 2019

Información xeral

22-02-2020

En aplicación do previsto no artigo 108.3 do Regulamento do IRPF, a Universidade de Vigo expediu as certificacións correspondentes as retencións practicadas e ingresos a conta e demais datos necesarios aos efectos da declaración anual do IRPF do persoal vinculado coa Universidade.

O persoal poderá obter e imprimir o seu certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (segundo mod. 190) correspondente ao exercicio 2019 na Secretaria Virtual e accedendo á consulta do certificado de renda exercicio 2019.