Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Curso "Loita contra incendios". Prazas libres.

Prevención de riscos laborais

18-06-2019 ata: 18-06-2019

Aínda quedan prazas libres no curso "Loita contra incendios" dirixido ao persoal docente e investigador e de administración e servizos da Universidade de Vigo. Por estarse implantando o Plan de Autoprotección, nesta edición terán preferencia o persoal da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, o persoal da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e o persoal do Edificio Fundición, de acordo cos criterios de selección establecidos na convocatoria.

O perídodo de inscrición remata o vindeiro mércores 12 de xuño ás 13:00 h.

SPRLSUV1900502 - Loita contra incendios https://bubela.uvigo.es/curso/3494