Axudas Premios de Excelencia Académica

Bolsas e axudas

08-01-2015 ata: 20-01-2015

Lémbrase que ao abeiro da R. R. de 08/01/2015 pola que se publican os listados provisionais de solicitudes admitidas e excluídas para optar ás Axudas "Premios de Excelencia Académica", convocadas por R. R. de 12 de xuño de 2014, hoxe remata o prazo de emenda daquelas solicitudes que resultasen excluídas e sexan susceptibles de subsanación.