Bolsas para a realización de cursos intensivos de verán no Centro de Linguas, 2017/18: listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada

Bolsas e axudas

11-07-2018

Bolsas para a realización de cursos intensivos de verán no Centro de Linguas, 2017/18: listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada