Premio excelencia académica Grao, listaxe definitiva de premios concedidos

Bolsas e axudas

11-01-2018 ata: 28-06-2018

RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XANEIRO DE 2018 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS DOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ALUMNADO QUE INICIE OS  ESTUDOS UNIVERSITARIOS EN TITULACIÓNS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2017/18.