EGAP: Plan Formación PAS 2018

Información ao PAS

10-01-2018 ata: 10-04-2018

 

No DOG do 2 de xaneiro de 2018 a EGAP publicou:

  1. Plan de formación para o ano 2018, incluíndo as actividades destinadas ao PAS das tres Universidades públicas galegas (páxinas 192-194). A EGAP declara que esta publicación ten carácter informativo dado que a execución das accións está supeditada á existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente.
  2. Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para -entre outros- o PAS das Universidades públicas galegas, nas modalidades de teleformación e presencial.