V convocatoria programa IACOBUS

Bolsas e axudas

23-10-2017 ata: 19-11-2017

Comunícolle que publicouse a V convocatoria do programa IACOBUS que permitirá que PDI, persoal investigador e PAS das universidades da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal realicen estadías nas universidades participantes no programa co gallo de contribuir a fomentar a cooperación entre as institucións de Ensino Superior de Galiza e do Norte de Portugal.

As Bases, acompañadas doutra información de interese, están publicadas na Plataforma Web do IACOBUS:

http://iacobus.gnpaect.eu/gl/descargas

As estadías da Convocatoria do Programa IACOBUS deberanse levar a cabo dende o 1 de febreiro ata o 30 de xuño de 2018.

A elaboración e presentación das candidaturas efectuarase unicamente a través da plataforma que o Programa IACOBUS dispón na súa páxina Web (iacobus.gnpaect.eu), a partir do día 23 de outubro de 2017 e ata o día 19 de novembro de 2017 ás 23:59 h (hora española).

O anexo I, de invitación para recibir aos participantes portugueses deberá ir asinado por: 

 -No caso do PDI e dos investigadores no marco de programas, polos directores/as de departamento correspondentes.

- No caso do PAS, polo responsable do servizo correspondente. 

O anexo II no que se autoriza aos/ás solicitantes a participar no programa deberá ir asinado por:

 -No caso do PDI e dos investigadores no marco de programas, polos directores/as de departamento correspondentes.

-No caso de investigadores no marco de proxectos, polos investigadores principais.

-No caso do PAS, pola Xerencia. 

Prégase o envío dunha copia escaneada destes documentos á ORI 

Saúdos,