Xornada "Estrés e benestar psicoemocional"

Prevención de riscos laborais

29-11-2017 ata: 29-11-2017

Anúnciase a apertura do período de inscrición na  Xornada "Estrés e benestar psicoemocional" dirixido aao persoal docente e investigador, de administración e servizos e outro persoal da Universidade de Vigo.

SPRLFVC1700701 - Estrés e benestar psicoemocional En horario de 9.30 a 11.30 horas

SPRLFVC1700702 - Estrés e benestar psicoemocional En horario de 12.00 a 14.00 horas