Convocatoria de bolsas comedor, curso 2017/2018

Bolsas e axudas

05-09-2017 ata: 23-10-2018

R.R. de 5 de setembro de 2017 pola que se convocan bolsas propias da Universidade de Vigo, denominadas Bolsas Comedor, curso 2017/2018